Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu

usługi

Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinanie drzew na swojej działce obarczone jest kilkoma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować całkowicie swobodnie w https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ kwestii do drzewostanu.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Sytuację wycinki drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej nieruchomości rosną drzewa zapisane w rejestrze zabytków, potrzebne jeszcze jest także zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze wiele dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie formalne mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie będzie można wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej posesji. Swawola w tym względzie jest surowo karana

W Ustawie przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z konieczności posiadania pozwolenia na wycinkę drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę organów administracyjnych na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia roślin w inne miejsce.